Husk å levere lærebøkene dine!

Nå nærmer det seg tiden for innlevering av lærebøker! I morgen er det vg1, onsdag er det vg2 og på fredag er det vg3.

Det er store mengder bøker som skal inn, og vi har masse ekstra hjelp disse dagene, så dere må komme, og komme på den tiden dere har fått tildelt!

Lærebøker er veldig dyrt, hver bok koster fort 700 - 800 kroner, og det er ingen som vil ha en regning på mange tusen kroner fordi de glemte å levere noen bøker?
Fristen er 21.6.

Her kan du lese reglementet (http://www.drammen.vgs.no/Documents/BFK/Utdanning/Oppl%C3%A6ring%20i%20skole/Reglement%20for%20utl%C3%A5n%20av%20l%C3%A6reb%C3%B8ker.pdf)


Publisert 27. mai 2019, oppdatert 27. mai 2019.