Invitasjon til å bygge foreldrenettverk

Det blir foreldrekafe med enkel servering tirsdag 22. januar kl. 18.30

I oktober arrangerte skolen temamøte om betydningen av at foreldrene ikke slipper taket i ungdommene selv om de har begynt i videregående skole. Ikke slipp taket i ungdommene. Vær til stede, følg dem opp og følg med på hva de gjør, og hvor de er. Det var budskapet fra Ole Vidar Øiseth fra politihøyskolen og Anne Sæteren, mor til en gutt som var russ i fjor.

Foreldrene som møtte i oktober benyttet muligheten til å danne nettverk.  Det er et ønske å få med enda flere foreldre.

Vi inviterer derfor alle foreldrene på skolen til en type foreldrekafe med enkel servering (kaffe og kjeks/sjokolade) tirsdag 22. januar 2019 kl 18.30.  

Skolen kan være fødselshjelpere i de første skrittene for å etablere foreldrenettverk, men det er foreldrene som skal eie nettverkene. 

Det blir felles oppmøte i kantina der foreldrene deles i trinn og klasser.  Mye tyder på at det er best dersom hovednettverket er rundt klassen.  Så får hvert klassenettverk vurdere om de vil utvide nettverket med russebuss, vennegrupper ol.  Vi tror det er viktig å ha en felles overbygning på trinnet og foreslår at det også kan være et stornettverk per trinn.

Det viktigste med møtet er at hvert nettverk (enten det er på trinn eller klasser) blir enige om hva nettverket skal brukes til og hvilke arenaer/plattformer de vil bruke. Skolen vi ikke ha en formell rolle, men vi ønsker å ha muligheten til gjensidig kontakt gjennom utvalgte kontaktforeldre pr trinn. Disse er allerede på plass.

Det kan hende at formålet med nettverk på vg1 er et annet enn det på vg3. For vg3 har det f. eks. kommet forslag om litt dialog med russestyret, delta på noen møter i forkant av når russefeiringen virkelig er i gang og f.eks. når "russeknuter" skal bestemmes.

Verdien av å ha foreldrene tett på blir også understreket i intervju med politiet senest i Drammens Tidende 10.01.19.


Publisert 14. januar 2019, oppdatert 14. januar 2019.