One Day of Solidarity Work er torsdag 1. november!

Torsdag den 1. november skal over 1300 elever ved Drammen videregående skole gjennomføre One Day of Solidarity Work for ungdom fra Pumwanislummen i Kenya.

Torsdag den 1. november skal over 1300 elever ved Drammen videregående skole gjennomføre One Day of Solidarity Work for ungdom fra Pumwanislummen i Kenya. 

One Day of Solidarity Work er knyttet til et lokalt solidaritetsprosjekt som vi innledet våren 2010 med St. John's Community Centre i Pumwanislummen i Nairobi.

Prosjektet startet med et besøk fra St. John's i mai 2010, og som avslutning på dette besøket ble det underskrevet en samarbeidsavtale mellom St. John's Community Centre og Drammen videregående skole.

Hovedmålene i denne avtalen er kort gjengitt som følger: 
1. Gjøre det mulig å utveksle kunnskap, ferdigheter, holdninger og perspektiv mellom ungdommer i Pumwani og Drammen.
2. Etablere kommunikasjonskanaler (f.eks. mail, blogg, Facebook) mellom St. John's og Drammen vgs. der ungdommene kan utveksle erfaringer, knytte vennskap og samarbeide om ulike prosjekt.
3. Å gi ungdom fra Pumwani muligheten til å ta utdanning gjennom aksjonen One Day of Solidarity Work.


Høstens elevaksjon One Day of Solidarity Work den 1. november er niende gang elevene ved skolen jobber for å gi ungdom fra Pumwani-slummen muligheten til å ta utdanning. Målet er at hver elev skal jobbe inn minst 400 kroner denne dagen. Arbeidet kan være alt mulig fra å vaske hjemme eller rydde hagen til naboen, til mer formelle oppdrag gjennom andre arbeidsgivere. Vi tilbyr også muligheten til å selge kakebokser eller tennbrikker for tilsvarende beløp. Det er også mulig å gjøre alternative dagsverk som å selge kaker/vafler eller holde konsert, og i så fall betaler elevene inn hele det beløpet de tjener denne dagen, men minimum 400 kroner. 
Det å arbeide inn 400 kroner er frivillig, og dersom noen elever ikke ønsker å delta på denne delen av aksjonen, må de i stedet delta på et undervisningsopplegg på skolen torsdag 1. november.  
Pengene som tjenes inn under høstens aksjon går i sin helhet til å betale skolestipend for ungdommer fra Pumwani-slummen. For tiden har vi ca. 90 elever i videregående og høyere utdanning med støtte fra elever fra Drammen vgs., og vi håper at høstens aksjon kan gi enda flere muligheten.

Vi har truffet flere av ungdommene som har fått støtte, og vi har selv sett at pengene kommer fram - det gjør faktisk en forskjell!

Prosjektet har ingen administrasjonskostnader, så hver eneste krone som elevene jobber inn, går uavkortet til ungdom i Pumwani.
Prosjektet inkluderer også utvekslingsbesøk begge veier. Nå planlegger vi en ny tur for ei gruppe elever og lærere i vinterferien 2019 (det er en gruppe på 6-8 totalt som reiser). Alle disse besøkene finansieres av egne internasjonaliseringsmidler, noen eksterne sponsorer utenfor skolen og deltakernes egenandel.

Det er viktig for oss å presisere at ingenting av det elevene tjener den 1. november, går til disse besøkene. 
Vi håper dere synes dette solidaritets- og utviklingsprosjektet er verdt å gjøre et dagsverk for, og at dere kan være med og engasjere elevene til å delta, samt bidra til å skaffe fornuftige arbeidsoppdrag den 1. november.

Med vennlig hilsen 
Jørn I. Ellingsen  og Christine Funtek


Publisert 30. oktober 2018, oppdatert 30. oktober 2018.