Velkommen til temakveld for foresatte 23.10.18 kl 18.00 - 20.30

Invitasjonen går til foresatte til alle våre elever. Vi er opptatt av at dere har en viktig rolle også for de av elevene som har blitt over 18. Vg3 er et utfordrende år på ulike måter.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Drammen vgs inviterer med dette til temakveld for foresatte tirsdag 23.10 1800-2030.

Det er andre året vi inviterer til denne type arrangement, og vi håper at det kan ha en betydning for dere som foresatte for snart voksne ungdommer, og for samarbeidet med skolen.

I fjor hadde vi politiet og helsestasjon for ungdom som bidragsytere, mens vi i år har invitert Ole Vidar Øiseth til å stå for det faglige innholdet. Øiseth er politioverbetjent og ansatt på Politihøgskolen. Han er også en mye benyttet foredragsholder og forfatter, spesielt om temaer som symptomer på og skadevirkninger av rusbruk. Han vil komme innom dette også hos oss, men temaet han først og fremst vil snakke om denne kvelden, er nettverksbygging blant foresatte.

Invitasjonen går til foresatte til alle våre elever. Vi er opptatt av at dere har en viktig rolle også for de av elevene som har blitt over 18. Vg3 er et utfordrende år på ulike måter. Deres rolle som foresatte blir ikke mindre viktig selv om elevene blir myndige.

Forebyggende enhet hos det lokale politiet vil også være til stede denne kvelden i tillegg til inviterte instanser fra Drammen kommune, Buskerud fylkeskommune, elevrådet og russestyret.  Det blir også bidrag fra en engasjert foresatt til fjorårets avgangselever. 

Vi er opptatt av at dette skal være en kveld for og med dere foreldre og legger opp til at det også blir tid til å dele noen tanker og erfaringer om foreldresamarbeid. Vi håper at foredraget vil bidra til å stimulere et slikt samarbeid.

Vel møtt!

Hilsen

Kristine Novak

Rektor


Publisert 11. oktober 2018, oppdatert 11. oktober 2018.