Invitasjon til konferansekvelder.

Vi har gleden av å invitere foresatte og elever til konferanser med kontaktlærer og faglærere på Drammen vgs. Tirsdag 27. november 2018 kl. 17.00 – kl. 20.00 for vg1 og Torsdag 29. november 2018 kl. 18.00 – kl. 20.00 for vg2

INVITASJON TIL KONFERANSEKVELD

Vi har gleden av å invitere foresatte og elever til konferanser med kontaktlærer og faglærere på Drammen vgs.

Tirsdag 27. november 2018 kl. 17.00 – kl. 20.00 for vg1 og
Torsdag 29. november 2018 kl. 18.00 – kl. 20.00 for vg2

Vi legger opp til samtaler rundt den enkelte elevs læring og trivsel generelt og i enkeltfag.

Foreldre til myndige elever kan bare møte etter elevens ønske og må ha med fullmakt dersom eleven ikke er med.

Lærerne sitter samlet i flerbrukssalen, kantine-, og kroppsøvingslokalene rett innenfor hovedinngangen. Dere avtaler ikke tid på forhånd, men plasseringen gjør at det er greit å se hvem som er ledig. Dermed håper vi dere får snakket med alle lærere dere ønsker.

Les hele invitasjonen her:
http://www.drammen.vgs.no/Elever-og-foresatte/Foreldremoter/

Her finner du presentasjonen som ble vist om fagvalget: Fagvalget info foreldremøte.pdf


Publisert 23. november 2018, oppdatert 6. desember 2018.