Vi er blitt en grønnere skole, men vi kan bli enda bedre!

Vi har levert årets Miljøfyrtårn-rapport, og tallene viser at vi er på riktig vei, men at vi har noen store utfordringer!

Kristin Kyte forteller: 
Totalt antall kilo avfall har gått ned, antall kilo restavfall har gått ned og det kildesorterte avfallet har gått opp! 
Det er kjempebra, det er det første hele skoleåret vi har hatt «fraksjonene» (søppeldunkene med mulighet for sortering). 
Det er viktig å fortsette det gode arbeidet, vi kan selvsagt bli enda bedre på å sortere, men det hjelper å gjøre det enkelt å velge grønnere.
Rapporten viser også gode tall for flaskeinnsamlingen. S-klassen gjør en kjempejobb, og alle pengene går til Safe House i Nairobi. «Tøm flaska aksjonen» har kanskje hjulpet litt, men regelen er fremdeles klar: Tøm flaska før du kaster den!
Alle vg1-klassene jobber med temaer knyttet til miljø og avfall i løpet av skoleåret. Vi har en uke med tema: Krafttak for miljø, og hver uke er det klasser som har ansvar for å rydde etter storefri. 
Vi jobber med dette hver dag, og det er flott at det går riktig vei!

Men vi har noen store utfordringer:
Vi kaster 8 tonn papir! I hovedsak utskrifter…, - her er det mulig å snu trenden.
Og vi reiser for mye med fly…, - klarer vi å gjøre noe med det?
Kristin Kyte har tallene klare hvis du vil vite mer 


Publisert 10. mai 2019, oppdatert 13. mai 2019.