Status digital opplæring i koronatider 26. mars.

Vi er veldig mange som har fått snudd både hverdagen og skoledagen på hodet. Det gjelder ikke minst elevene og lærerne deres og vi vil starte med å understreke hvor stolt vi er over alt vi får til sammen i denne spesielle tida.

Vi har nå hatt en periode på snart to uker hvor lærere og elever har flyttet læring og undervisning over til digitale flater. I hovedsak har dette fungert over all forventning og elevene gjør sitt beste og jobber godt med det de skal. Vi har alle hatt en bratt læringskurve og mange har tatt i bruk nye verktøy i samhandling med elevene, som for eksempel Teams. Andre har beholdt It’s learning som base for elevene.   

Digital opplæring gir både muligheter og utfordringer i læringsarbeidet, og det er svært viktig at vi finner en god balanse i dette. Her vil det også være forskjeller mellom oss. Både elever og lærere har ulike forutsetninger og rammebetingelser rundt f. eks hjemmesituasjonen. Men vi har hele tiden oppmerksomheten rettet mot elevenes beste.  Mange opplever en tid med usikkerhet og uro. Og kanskje kan summen av alle læreres gode intensjoner med oppgaver som skal gjøres, bli litt for mye på en gang?  Dette er spørsmål vi stiller oss hele tiden og som vi prøver å finne gode svar på i dialog med elevene. 

Det er derfor en tid for at vi først og fremst viser raushet mot hverandre. Og det gjelder i alle relasjoner.

Selv om mye endres gjennom heldigital opplæring og samarbeid, er vi primært opptatt av å opprettholde de gode strukturene som Drammen vsg har.  Vi er også klar over at foresatte er viktige støttespillere  og vi berømmer den innsatsen dere gjør for å støtte elevenes læring hver dag. 

  • Vi følger fortsatt oppsatt timeplan. Det kan være avvik fra vanlig timeplan, men da får elevene beskjed om det.
  • Elevene logger seg på It’s learning og Teams når økta starter. Det er derfor viktig at elevene opprettholder så normal døgnrytme som vanlig i denne perioden. 
  • Når lærere ber elevene om å samarbeide om oppgaver, menes da samarbeid digitalt, ikke fysiske møter.  
  • Lærere er tilgjengelig for veiledning og hjelp i øktene. Utenfor skolens kjernetid 08.15-15.20 kan man ikke regne med at lærere er tilgjengelige hvis det ikke er gjort egen avtale.  
  • Elevene skal melde fra til sin kontaktlærer ved fravær, eleven gir også beskjed til faglærer på It’s eller Teams. Elevene skal ikke føre fraværet sitt i SkoleArena.  Hovedfokus nå er tilstedeværelse bl a for å sikre tilstrekkelig vurderingsgrunnlag til standpunkt.
  • Elevtjenesten er tilgjengelig for dem som har behov for noen å prate med eller annen hjelp. Vi er mange som vil hjelpe ungdommene. Sjekk skolens hjemmeside for detaljert kontaktinformasjon.
  • Vurdering av elevenes kompetanse vil som hovedregel foregå digitalt, både skriftlig og muntlig.  Vi legger stor vekt på at elevene også i denne situasjonen skal få vist kompetansen sin og legge et godt grunnlag for standpunkt. I mange fag har elevene nå trent mot heldagsprøvene og vi vil derfor opprettholde heldagsprøveplanen. Men elevene må gjennomføre disse hjemmefra. Fagseksjonene blir enige om form og innhold for heldagsprøvene, basert på fagets egenart og for å gi et godt grunnlag for standpunkt. Men det er viktig at elevene blir informert om hvordan dagen gjennomføres i god tid før prøvedagen.
  • Det er bestemt at skriftlig eksamen avlyses, men nasjonale myndigheter skal avklare hva som skjer med privatisteksamen og muntlig eksamen.
  • Det er anledning til å oppsøke skolen for hjelp og support ved tekniske problemer. Dere finner god informasjon om dette på vår hjemmeside.
  • Vi ser at det er enkelte elever som ikke deltar eller leverer i fag, det kan det være gode grunner til. Vi tilstreber jevnlig kontakt med alle. Vi ønsker at dere foreldre følger opp og snakker med ungdommene hjemme både om utfordringer med skolearbeidet, kommunikasjonen og innleveringer.  Ta gjerne kontakt med kontaktlæreren hvis det er behov.

 

 

Vi har alle et felles ansvar for at læringen blir så god som mulig, og vi oppfordrer til tett dialog med skolen om hvordan dette oppleves. Ikke nøl med å gi beskjed om det er tekniske utfordringer eller andre ting som kan gjøre læringen vanskelig nå når dere må være hjemme.  


Publisert 26. mars 2020, oppdatert 26. mars 2020.