Digital opplæring fortsetter for alle våre elever.

Vi håper alle har hatt en fin påske med godt senkede skuldre. Som alle sikkert har fått med seg, har regjering valgt å ta forsiktige skritt mot åpning av skolene.

I første omgang er det barnetrinnet 1.-4. trinn og vg2 yrkesfag.

For oss får ikke det store konsekvenser da opplæring på skolen er knyttet til behov for verksteder. Det er ikke relevant for sesam.

Vi fortsetter derfor med digital opplæring for alle våre elever. Hvor lenge det vil vare har ingen svar på, men vi vet at regjeringen vurderer å åpne skolen for flere elever etter hvert.

Hvis det blir aktuelt for oss, så vil vi forberede det veldig godt slik at ingen skal risikere å bli smittet på skolen. Det gjelder både dere elever og vi som jobber på skolen. Skolen skal være et trygt sted for alle!

Vi vet ennå ikke om muntlig eksamen skal gjennomføres. Regjeringen har varslet at de skal ta en avgjørelse etter påske og vi regner med at det blir tatt en beslutning ganske snart.

Vi opplever at både elever og lærere føler seg stadig tryggere i vår heldigitale skolehverdag. Det fører også til at opplæringen gir muligheter for større variasjon både i bruk av metoder og ulike verktøy. Og lærerne strekker seg langt for at dere elever skal oppleve læring og mestring også i disse ukene.Vi vet også at mange synes det kan være ekstra vanskelig å holde motivasjonen oppe når vi ikke har det store skolefellesskapet rundt oss. Derfor er det veldig bra at lærere passer på å ha direkte dialog med alle elevene slik at hver og en av dere opplever å bli sett.

Det er også veldig bra at vi har et eget Team som heter Midttimen der miljøarbeiderne våre Frode og Kristian organiserer daglige Live-chat med dere elevene om forskjellige tema. Våre bibliotekarer Siv Marit og Randi har også en kanal i teamet. Vi oppfordrer alle til å bruke denne muligheten til å treffe skolevenner og gjøre koselige ting sammen!


Publisert 17. april 2020, oppdatert 17. april 2020.