Oppdatert 8.4.2020. Digital opplæring også etter påske.

Skolen fortsetter som i dag med digital undervisning også første uken etter påske.

Oppdatert 8.4.2020 

«Etter regjeringens pressekonferanse i går ettermiddag er det klart at vi fra og med den 27. april skal åpne skolene igjen for elever i Vg2 og Vg3 yrkesfag. Begrunnelsen er at disse elevene er avhengige av verksteder og utstyr som de ikke har hjemme for å gjennomføre opplæringen. I praksis betyr dette at skolene skal gi denne elevgruppen tilgang til verksteder og gi programfagopplæringen på skolen. Fellesfagene skal fortsatt gis som digital opplæring.

 
Regjeringen understreket også at hensynet til helse alltid skal gå foran andre hensyn, og det utarbeides nå nasjonale retningslinjer for hvordan smittevern skal ivaretas i skolene. Disse retningslinjene forventes å være klare til 16. april og vil være førende for hvordan vi skal organisere opplæringen for de elevgruppene som skal være på skolen. «
Oppdatering 3.4.2020:

Viken fylkeskommune ønsker at både elever og ansatte skal kunne gå inn i påskeferien med mest mulig forutsigbarhet for hvordan oppstarten etter påske blir.

Siden 12. mars har Viken fylkeskommune gjennomført digital undervisning for videregående skoleelever. Samme dag kom meldingen fra regjeringen om at landets skoler og barnehager ble stengt, og elever og ansatte har de siste tre ukene i all hovedsak jobbet hjemmefra.  

For Viken fylkeskommunes del er det allerede nå klart at disse tiltakene videreføres også den første tiden etter påskeferien.   

– Vi fortsetter som nå, ikke minst fordi både skolene og kollektivselskapene vil trenge tid til å planlegge og forberede seg på en måte som ivaretar hensynet til smittevern dersom det kommer nye føringer fra nasjonale myndigheter, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen.  

Hvordan det blir videre utover våren er for tidlig å si noe om nå. Onsdag 8. april vil regjeringen redegjøre for hva som blir de nasjonale tiltakene etter påske. - Viken fylkeskommune følger utviklingen og myndighetenes råd fortløpende. Dersom det besluttes eller pålegges nye tiltak, vil Viken selvsagt tilpasse seg raskest mulig i tråd med disse, understreker fylkesrådslederen.

https://viken.no/aktuelt/de-videregaende-skolene-fortsetter-med-digital-undervisning.22364.aspx


Publisert 8. april 2020, oppdatert 8. april 2020.