Digital opplæring hjemme for alle våre elever også etter 27. april

Hos oss er det ingen elever som begynner med opplæring på skolen 27. april. Vi fortsetter med hjemmeundervisning for alle våre elever, sier rektor Kristine Novak.

Før påske tenkte nok mange at hjemmeskole-situasjonen «bare» ville vare i tre uker. I det siste har det kommet signaler fra sentrale myndigheter om at elevene må ha hjemmeskole lenger. Etter påske har lærerne merket at det er vanskeligere å holde motivasjonen opp hos elevene. Vi vet jo rett og slett ikke hvor lenge det er til vi kan komme tilbake til skolen, sier rektor Kristine Novak, og legger til:

– Å motivere ungdommene er det vi jobber mest med for tiden og lærerne gjør en stor innsats for å sikre at alle henger med.

Rektor vet også at mange elever fortsatt klarer seg bra med hjemmeskole. Bildet er likevel ganske sammensatt. Lærerne har blitt mye flinkere på digital undervisning i løpet av tida med dette. Det er mer varierte metoder og lærerne er tett på slik at elevene får gode muligheter til å få vist hva de kan.

Samtidig vet vi at alle savner å være på skolen og de savner vennene sine der. Det er jo sammen vi lærer best, sier rektor.

Regjeringens mål er at alle elever skal få komme tilbake til skolen innen sommerferien. Vi jobber med å forberede det slik at det skal være trygt å være på skolen for både elevene og ansatte, avslutter rektor Kristine Novak.


Publisert 24. april 2020, oppdatert 24. april 2020.