Har du søkt videregående skole?

I sommer må du svare på tilbud om skoleplass, dersom du ikke svarer innen fristen, mister du skoleplassen.

I sommer må du svare på tilbud om skoleplass på https://www.vigo.no/  BrukerID og passord (MinID) er det samme som da du søkte. 

Dersom du ikke svarer innen fristen, mister du skoleplassen. 

 

Skolestart er mandag 19. august.

Ved spørsmål om inntak, ring inntakskontoret i fylkeskommunen på tlf. 32 80 86 43


Publisert 6. juli 2019, oppdatert 5. august 2019.