Torsdag den 31. oktober er det One day of Solidarity Work for elevene ved Drammen vgs.

Denne dagen er det ingen vanlig undervisning, men hele dagen er satt av til at dere kan være med og jobbe for Nairobiprosjektet.

Den beste måten å åpne framtiden på, er å ta utdanning. Ungdom som bor i Pumwanislummen i Nairobi har ingen muligheter til å betale for verken klær, bøker eller skolepenger som skal til for å begynne på videregående skole, selv om de har de aller beste karakterene fra ungdomsskolen. Nå kan du være med og gi den denne muligheten.

Alle pengene dere jobber inn, går til å sponse ungdommer fra Pumwanislummen i Nairobi med stipend til videregående skole. Ingenting går bort til administrasjon i dette prosjektet. Det er ganske unikt.

For å være med og bidra, må du tjene minimun 400 kroner. Dersom dere ikke klarer å finne en jobb, kan Nairobikomiteen hjelpe dere.


Publisert 30. oktober 2019, oppdatert 30. oktober 2019.