Elevrådstyret møtte alle med kjærlighet idag!

De ville at dette skulle være et symbol på at vi skal møtte dem som prøver å skremme oss med å bli enda sterkere sammen.

Rektor Kristine og elevrådsleder Adea understreket i sin melding til alle at det er ingen reel trussel, politiet forsikrer oss om det.

Vi må tenke på at misbruk av sosiale medier kan skape unødvendig frykt, sånn som det har gjort hos oss.
Og de ønsket oss alle en fin dag!


Publisert 13. januar 2020, oppdatert 13. januar 2020.