Rektor Kristine Novak og seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomiteen, Enver Djuliman, undertegner her samarbeidskontrakt for året som ligger foran oss.

Vi ser fram til nok et skoleår der vi har et godt og tett samarbeid.

Sammen med Helsingforskomiteen og Amnesty International viderefører og utvikler vi prosjektet «Kulturmangfold, menneskrettigheter og konflikthåndtering», et solid prosjekt der menneskerettigheter, ulike kulturer, internasjonalt samarbeid og integrering står sentralt. I året som kommer vil fokuset også rettes ekstra mot viktigheten av og utfordringene vi opplever i møte med ytringsfrihet. Både Helsingforskomiteen og Amnesty International innehar ressurser som våre elever og lærere har stor glede og nytte av. 

Drammen vgs. har i flere år samarbeidet med Den norske Helsingforskomiteen og Amnesty om prosjektet « Kulturmangfold, menneskerettigheter og konflikthåndtering». Helsingforskomiteen og Amnesty er organisasjoner med viktig erfaring fra sitt mangeårige arbeid med menneskerettigheter, fredelig konflikthåndtering og interkulturell forståelse både i utlandet og i Norge. De er aktive i land og områder der de fleste av våre ungdommer med flerkulturell bakgrunn kommer fra. Helsingforskomiteens og Amnestys spesifikke kunnskaper, innsikt, erfaringer, kontakter og nettverk er noe skoler mangler. De har både erfaringer og mulighet til å gjøre undervisninga relevant og engasjerende i et globalt perspektiv med fokus på nettopp menneskerettigheter, kulturmangfold og konflikthåndtering. Sammen kan vi bygge en bro mellom teori og virkelighet.

Beskrivelse av prosjektet

Dette prosjektet går over 2 år for elevene. Det innebefatter både studiebesøk i ulike internasjonale organisasjoner og menneskerettighetsskole over 5 dager.  Det ender i en reise til konfliktområder på Balkan som elevene på ulike vis jobber videre med etter endt tur.

Prosjektet består av ulike deler og har flere målsetninger.

Målsetning:

-          Utvikle kunnskaper og ferdigheter rundt kulturmangfold, internasjonalt samarbeid, konflikthåndtering og menneskerettigheter

-          Jobbe for at våre elever med kort botid blir kjent med elever utover sin egen klasse og sammen kan lære og skape, ta initiativ og utrette en forskjell sammen.

Forankring i læreplan og skolens virksomhetsplan:

-          Overordnet del av læreplan, spesielt punktene om inkludering, demokrati, medborgerskap, kulturforståelse og kritisk tenkning.

-          Læreplan i historie, samfunnsfag, sosiologi, politikk- og menneskerettigheter og sosialkunnskap.

-          Skolens virksomhetsplan med særlig vekt på å forberede ungdommene til aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv

Aktiviteter:

-          Samlinger i et integreringsperspektiv mellom programfagselever i sosiologi og elever med kort botid i forberedende kurs

-          Studiebesøk hos internasjonale organisasjoner og ulike former for undervisning, refleksjon og forberedelse ledet av Helsingforskomiteen for 3 programfags-klasser sammen med elever med kort botid.

-          MR-skolen: 30 elever deltar, blanding av elever fra sosiologiklassen og forberedende kurs

-          Balkantur: 20 elever på studiereise til Bosnia, Kroatia og Serbia

Menneskerettighetsskolen gir en grunnleggende menneskerettighetsforståelse. Studiereisen øker den faglige forståelsen, knytter teori og virkelighet sammen og gir elevene et forhold til konkrete levende konflikter.

Elevene lærer også hvilke utfordringer organisasjonene har i deres arbeid for respekt og implementering av verdier de lærer om på skolen.  Disse organisasjonens unike deltakelse gir virkelighets- og fremtidsorientert undervisning som både lærere og elever vil dra stor nytte av.   


Publisert 2. september 2019, oppdatert 19. september 2019.