Om skolen

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Velkommen til en skole som åpner muligheter! 

Det er den draumen me ber på at noko vedunderleg skal skje,

Slik åpner et kjent dikt av Olav H. Hauge. Jeg vet at dere begynner på videregående skole med mange forventninger og drømmer. Det er vårt ansvar å gjøre mest mulig for å innfri drømmene deres. Vi har gode forutsetninger for å klare det. 

Vår visjon er: Drammen vgs åpner muligheter! Det gjør vi på ulike måter.

Som elev på en av Norges største studiespesialiserende skoler har du mange valgmuligheter. Du kan velge mellom et bredt utvalg fag i ulike kombinasjoner – enten du er interessert i språk, samfunnsfag og økonomi, realfag eller formgiving med vekt på design, arkitektur og visuelle kunstfag. 

I tillegg har vi flere nisjetilbud:  forskerlinje for deg som ønsker å fordype deg ekstra i realfag, studiespesialisering med entreprenørskap - Inspiro der opplæringen  i stor grad er tverrfaglig og oppdragsorientert og studiespesialisering med fokus på internasjonalisering - Drammen International der internasjonale forhold vektlegges og undervisningen foregår på engelsk i flere fag.

Vi har også utdanningsprogram for idrett med toppidrett der du både kan utvikle deg i idretten din og få en solid utdanning. Og vi har service og samferdsel, et yrkesfaglig tilbud, der målet er at du får fagbrev. Vårt slagord er: Starten på en karriere – alle ut i lære. Veldig mange av våre elever får læreplass. 

Skolen har dessuten forberedende kurs for minoritetsspråklige ungdommer med kort botid i Norge og et eget tilbud for elever med særskilt tilretteleggingsbehov. 

Gjennom tilbudene våre er vi en døråpner mot framtidsdrømmen din! 

Jeg ønsker deg også velkommen til Kunnskapsskolen i Buskerud!

Alle de videregående skolene i Buskerud satser nå sammen på å lage gode læringsfellesskap  som skal gi deg den beste starten på din egen framtid. 

Det vil du merke ved at du blir sett, du blir utfordret og du oppnår resultater. Vi har erfart at resultater oppnås best gjennom læringsglede og motivasjon. Det er viktige kjerneord i Kunnskapsskolen. Slagordet er GRIP MULIGHETEN!

Her er en kort film om Kunnskapsskolen i Buskerud. 

Som elev på Drammen vgs  vil du  være en del av et stort og forskjellig læringsfellesskap. Elevene sier at de trives og det er lett å bli kjent med andre selv om vi er mange. Du kan være deg selv. Det er flott for jeg er opptatt av at du skal være trygg og trives på skolen. Du skal bli akseptert for den du er. 

Gode relasjoner og tilhørighet for alle er grunnmuren for læring på vår skole og i Kunnskapsskolen i Buskerud. Du lærer bedre når du har det godt med deg selv, og når du har det bra i fellesskapet med de andre på skolen. Vi har et godt læringsmiljø og engasjerte lærere som tror på deg. Du lærer best i samarbeid med andre, og når du er aktiv og engasjert i det vi holder på med. For å få gode resultater, krever det innsats av oss som skole og deg som elev. 

Velkommen til et godt læringsår på Drammen videregående skole!

Vi  åpner muligheter – grip muligheten! 

Vennlig hilsen  

Kristine Novak
Rektor


Publisert 15. august 2017, oppdatert 13. november 2017.