Dysleksivennlig skole, og det er vi stolte av!

Vi har et eget Dysleksiteam, og alle dyslektikere får en kontaktperson. Det er tett samarbeid mellom dysleksiteamet og faglærerne, systematikken i dette er ganske unikt for videregående skoler. Det er utabeidet maler for hva

PÅ DRAMMEN VGS KAN VI TILBY DEG SOM DYSLEKTIKER:

´  Egen kontaktperson i Dysleksiteamet.

´  Hjelpeprogrammer som CD-ord eller Lingdys/LingRight

´  Tilgang på smartbøker/lydbøker.

´  Vedtak om tilrettelegging på eksamen (utprøves på heldagsprøver).

´  Vedtak om fritak for karakter i norsk sidemål (hvis du ikke har hatt karakter i faget på          ungdomsskolen).

 

I KLASSEROMMET:

´  Strukturert undervisning med tydelige rammer.

´  Bruk av dataskrift hvor det er mulig.

´  Bruk av lydressurser hvor det er hensiktsmessig.

´  Gode strategier for å håndtere lærestoffet.  

´  Innlæring av nye begreper foregår systematisk og tydelig.

´  Ingen høytlesing alene som elev i klasserommet.

´  Bruk av dialog, diskusjon og muntlige innlæringsmetoder.

 

PÅ PRØVER:

´  Du har lov til å bruke hjelpemidler med opplesingsmulighet.

´  Utvidet tid ved store prøver.

´  Muntlig oppsummering - etter avtale med faglærer.

´  Færre spørsmål - etter avtale med faglærer.

´  Alternative vurderingsmåter - etter avtale med faglærer.

´  Prøver og oppgaver digitalt eller med innlest lyd – når det er mulig.


Publisert 14. november 2018, oppdatert 6. februar 2020.