Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gjennomføres på høsten.

Formålet med Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelser er kvalitetsutvikling i forhold til læringsmiljøet, som vi vet påvirker prestasjon og motivasjon.

Resultatene fra brukerundersøkelsene benyttes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. Data fra undersøkelsene kan også bli brukt til forskningsformål.

Les mer om Elevundersøkelsen 


Publisert 13. september 2012, oppdatert 6. februar 2020.