200 år i kunnskapens tjeneste

Den 12. – 16. september 2016 feiret vi skolens 200 års jubileum.

Den røde tråden for jubileet var «Fortid – nåtid – framtid».

Alle dagene startet med et inspirasjonsforedrag.

Mandag: Velkommen til språket, ved Gro Dahle
Tirsdag: Besøk fra NASA ved astronaut Rick Hieb og forsker Sue Lederer

Torsdag: "En endeløs øvelse i uvisshet." ved Fotograf Morten Krogvold

Fredag:  "Men hva med femtiden?" ved Framtidsforsker Marianne Levinsen.

Onsdag 14.9 var selve  festdagen, med jubileumsforestilling for alle i Drammenshallen,
med taler, små tablåer presentert av elevene på Inspiro, hilsner fra tidligere elever, pyroshow og kake til alle!

Her kan du lese talene rektor Kristine Novak og elevrådsleder Nariman Salem Hame holdt.


(elever fra SESAM organiserte og la alt til rette denne uka)

 

Litt om grunnen til jubileet:

Skolen ble etablert ved kongelig resolusjon i 1816 og er en av landets eldste i sitt slag. Staten bidro med 5000 riksdaler og byens borgere ga penger til skolens drift. Og med elevenes skolepenger i tilegg var driftsgrunnlaget sikret.

Skolens historie er tett vevd sammen med byens historie. Drammen var altså tidlig ute med å få en "lærd" skole. Det hang sammen med at byen ble regnet som en av landets viktigste, særlig på grunn av sin eksport av tømmer.

I 1816 hadde skolen 12 elever, bare gutter. Først nesten 100 år senere fikk skolen sin første kvinnelige elev. I dag har skolen 1300 elever og jentene er i flertall.

Gjennom disse 200 årene har vi utdannet om lag 30 000 ungdommer. Det tilsvarer nær halvparten av Drammens nåværende befolkning.


Publisert 17. oktober 2016, oppdatert 13. november 2017.