Nøkkeltall skoleåret 2018-19

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
Antall elever på skolen 1295
Klasser      53
Ansatte   206
Lærere   152
Administrasjon, bibliotek, rådgivere og helsesøster     27
Pensjonist undervisning      6

Publisert 14. november 2018, oppdatert 14. november 2018.