Handelshøyskolen BI

Drammen videregående skole har inngått partnerskap med BI Drammen

Avtalen innebærer at partene har lagt opp et fast samarbeid i den hensikt å gi elevene større innsikt i sentrale deler av læreplanmål og et bedre grunnlag for å gjøre realistiske yrkes- og utdanningsvalg. Samarbeidet skal inspirere undervisningspersonell og skoleledelse til videre arbeid og gi virksomheten mulighet til å presentere seg for en aktuell gruppe.

Partnerne innarbeider avtalen i sine planer og har en jevnlig dialog for å evaluere, forbedre og videreutvikle samarbeidet.

Partnerskap innebærer:

 • Forelesere fra BI gjesteforeleser på Drammen vgs. i aktuelle tema
 • Lærere med spesiell kompetanse fra Drammen vgs. kan være aktuelle gjesteforelesere på BI
 • Klasser/elever/lærere tilbys prøveforelesning/gjesteforelesning på BI
 • Elever/lærere får omvisning og informasjon om studietilbud på BI
 • BI tilbys et eget egnet tidspunkt for orientering om studietilbud for elever ved skolen, samt mulighet til å informere om dette gjennom en invitasjon
 • Spesielt motiverte og dyktige elever fra Drammen vgs. kan få tilbud om å følge forelesninger på BI hvis kapasitet
 • BI er positive til kvalitetsreformens ønske om innfasing av elever fra vgs.
 • BI inviterer skolens ledelse/faglærere til aktuelle seminarer/kurs av interesse
 • Partene låner lokaler av hverandre ved behov hvis kapasitet
 • BI Drammen kan tilby forelesning og veiledning i forbindelse med ungdomsbedrift
 • Russestyret tilbys ett til to seminarer i løpet av året med fokus på konflikt-/mediehåndtering og om mulig fokus på forhandlingsteknikk/innkjøp/jus
 • BI tilbyr et årlig seminar for rådgivere i samarbeid med andre aktører i Drammen høyskolesenter, samt utveksling av studieveiledere for mer personlig veiledning

Flere elevgrupper har benyttet seg av de tilbud partnerskapsavtalen innebærer, bl.a har alle elevene på vg1 de to siste skoleårene fått en innføring i læringsstrategier og elever i Samfunnsfag og Entreprenørskap og bedriftsutvikling har deltatt på seminarer hos BI Drammen på Papirbredden.


Publisert 12. november 2012, oppdatert 15. februar 2013.