Internasjonalisering

Drammen videregående skole er engasjert i flere internasjonale prosjekter.
Les mer om dem nedenfor.


Undersøkelser viser at internasjonalisering er ressurskrevende, men gir stort læringsutbytte for både elever og lærere i den videregående skolen. Det framgår av en ny rapport fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU). Les mer om rapporten her:
Mer motiverte elever og lærere


Solidaritets- og utvekslingsprosjekt i Nairobi, Kenya

Drammen vgs har et lokalt solidaritets- og utviklingsarbeid som vi kaller Nairobiprosjektet. Prosjektet er et samarbeid mellom skolen og St. John's Community Centre i Pumwani like utenfor Nairobi i Kenya. St. John's driver skole for de aller fattigste barna fra Pumwani-slummen, og de har elever fra første klasse i barneskolen og helt opp til siste år på videregående. De driver også mange andre former for utviklingsarbeid i slummen.

På Drammen VGS har vi hvert år en dag som vi kaller One Day of Solidarity Work. Her jobber elevene våre inn ca. 400 000 NOK til prosjektet, og alle disse pengene går til å sponse videregående skole for ungdommer fra slummen. St. John's kjøper da plasser på videregående skoler, på gode internatskoler. Vi har til enhver tid ca 150 elever spredd rundt på internatskoler rundt Nairobi. Nytt av året er at vi også sponser en student på universitetsnivå. Vi har hatt dette prosjektet i flere år nå, og våre flinke elever er klar for videre studier. 

Hvert år reiser fire elever og to ansatte ned og besøker elevene våre, og annet hvert år får vi gjenbesøk fra Nairobi. Disse reisene betales av skolen og eksterne sponsorer.


Mål for partnerskapet er å skape en plattform hvor ungdom får mulighet til å utvikle kulturell toleranse gjennom kunnskapsdeling og periodiske utvekslingsbesøk. Et annet hovedmål er innsamling av penger for å støtte utviklingsarbeid og utdanning for ungdom i Pumwani. Det er elevrådet som har valgt at skolens elever jobber for dette prosjektet i steden for OD-dagen.

Tidligere Comenius EU program:

S.E.R.P.E.N.T –vann 2009-2011.
I denne perioden deltok Drammen videregående skole i et samarbeidsprosjekt med partnerskoler i Italia, Slovakia, Spania og Nederland. (En skole i Tyrkia var assosiert medlem i prosjektet.) Prosjektet fikk økonomisk støtte gjennom EUs program for livslang læring, LLP, noe som forutsetter at skolen stiller ressurser til rådighet bl.a. gjennom å ta mot besøk av elever og lærere fra partnerskolene. Tema for prosjektet var vann, og mange ulike innfallsvinkler ble brukt – økonomi, miljøvern, religion, politikk og kultur. I tillegg til mer faktaorienterte oppgaver fikk elevene som deltok utfordringer også innenfor praktiske estetiske fag som kunst, drama og musikk. Resultatene av arbeidet ble samlet på en egen hjemmeside for prosjektet og presentert på samlingene på partnerskolene.

I løpet av disse to årene deltok elever og lærere Drammen vgs på samlinger arrangert av partnerskolene i Nederland, Spania, Italia, Tyrkia og Slovakia. I februar 2010 arrangerte Drammen videregående skole en 5 dagers samling . Tema for samlingen var vintersport, og mange vertsfamilier stilte opp for elever fra partnerskolene med kost, losji og utlån av ski og skøyter.


Different languages - One Spirit - Roads to Equality 2001-2006
Drammen videregående skole hadde fra 2001-2006 to påfølgende treårige Comeniusprosjekter, skoleprosjektet "Different languages - One Spirit" og skoleutviklingsprosjektet "Roads to Equality".
Samarbeidspartnere var Spania, Tsjekkia, Østerrike og Skottland.
Formingsavdelingen ved Shawland Academy i Glasgow lagde i 2002 en et veggbilde i fliser som illustrerer samarbeidet mellom de fem landene. To formingslærere og fire elever kom sjøveien med flisene og monterte bildet The Mural i vestibylen i 2. etasje på undervisningsted Marienlyst.
I de seks årene ble det knyttet mange vennskap og kontakter.

The Mural

Thüringen
I 1995 inngikk Drammen og Strømsø videregående skoler partnerskapsavtaler med hvert sitt gymnas i delstaten Thüringen i Tyskland. Siden den gang har mange elever og lærere reist til og mottatt besøk fra de to byene Stadtroda og Arnstadt.
Etter fusjonen av Drammen og Strømsø i 2006/2007 har de to tyske skolene gått sammen om et felles utvekslingsprogram med Drammen videregående skole.
Avtalen innebærer at elevene bor privat og gjennom det lærer om kulturforskjeller og språk. De norske elevgruppene har også lagt inn to dagers opphold i Berlin som en del av reisen til Tyskland.

I tillegg til elevutvekslinger gruppevis, åpnes det mulighet for enkeltelever å følge undervisningen i de respektive land i en lengre periode. Lærerutveksling er også en del av avtalen.

Norske og tyske venner på domkirketrappa i Erfurt, 2011.
Norske og tyske venner på trappa i Erfurt 2011


Europeisk ungdomsparlament
Drammen videregående skole deltar årlig på Europeisk ungdomsparlament (EYP). Samfunnsengasjert ungdom får mulighet til å delta i en demokratisk prosess for å løse problemer i Europas og verden. I 2009 var den nasjonale sesjonen på Lillehammer. Høsten 2010 var den i Bergen. Skolen vant og deltok i finalen i Lviv i Ukraina. Etter flere utmerkelser fikk skolen karantene i 2011, men i oktober 2012 skal vi delta nok en gang i nasjonal sesjon i Oslo. Vi er nå på jakt etter samfunnsengasjerte kandidater til dette.


Operasjon Dagsverk
Drammen vgs deltar årlig i Operasjon Dagsverk. Operasjon Dagsverk er en aksjon for, med og av ungdom som hvert år engasjerer ungdom, og gir de muligheten til å jobbe en dag i solidaritet med ungdom i sør. Operasjon Dagsverk støtter alltid utdannings- eller opplæringsprosjekter i Afrika, Asia, Sør- og Sentral-Amerika. Målgruppen skal være ungdom blant den fattigste eller mest marginaliserte delen av befolkningen. Støtten skal bidra til at jenter og gutter får lik mulighet til utdanning.

Det velges hvert år en eller flere norske organisasjoner som skal bistå i informasjonskampanjen i Norge og forvalte alle midlene som blir jobbet inn i løpet av OD-kampanjen.

Årets prosjekt går til kasteløs ungdom i Nepal. Gjennom utdanning skal de lære om rettighetene sine, slik at de kan ta kontroll over sitt eget liv og bli inkludert i samfunnet. I dag er over tre millioner mennesker i Nepal kasteløse. Disse menneskene blir diskriminert og utestengt fra samfunnet, fordi de er kasteløse. «Gjennom dette prosjektet får norske elever muligheten til å gjøre en stor forskjell for ungdom i Nepal. Vi håper at mange vil gripe muligheten, og gjøre en innsats på OD-dagen 1. november.» sier OD-leder Steffen Mio Kristiansen. http://www.od.no/Artikler/3155.html


Publisert 12. november 2012, oppdatert 6. februar 2020.