Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
BFK Eiendom
Kontor
BFKE Renhold 5 - KOVS
Stilling
Renholder
Telefon
E-post
Undis.Lorch-F...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser