Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
BFK Eiendom
Kontor
BFK Eiendom
Stilling
Forvaltning- og utviklingssjef
Telefon
E-post
Christia...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser