Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Kommunikasjonsavdelingen
Kontor
Kommunikasjonsavdelingen
Stilling
Webansvarlig
Telefon
+4732808684
E-post
kirsti....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser