Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Kvalitetsavdelingen
Kontor
Ombudene
Stilling
Mobbeombud
Telefon
E-post
Bodil.Jen...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser