Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Kvalitetsavdelingen
Kontor
IKT-enheten
Stilling
ingen
Telefon
E-post
Kent.Hava...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser