Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Kvalitetsavdelingen
Kontor
IKT-enheten
Stilling
IKT - Medarbeider
Telefon
+4732868234
E-post
Jakob.Saa...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser