Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Kvalitetsavdelingen
Kontor
IKT-enheten
Stilling
IKT medarbeider
Telefon
+4731292222
E-post
Kaius.R...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser