Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Kvalitetsavdelingen
Kontor
IKT-enheten
Stilling
Lærling
Telefon
+4732240137
E-post
Markus.V...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser