Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Kvalitetsavdelingen
Kontor
IKT-enheten
Stilling
IT-konsulent
Telefon
+4732220595
E-post
Bjornar...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser