Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Kvalitetsavdelingen
Kontor
IKT-enheten
Stilling
IKT konsulent
Telefon
+4732808740
E-post
Arne....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser