Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Kvalitetsavdelingen
Kontor
IKT-enheten
Stilling
IKT-Medarbeider
Telefon
E-post
david.ra...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser