Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Økonomiavdelingen
Kontor
Budsjettenheten
Stilling
økonomikonsulent
Telefon
+4732808709
E-post
Lisbeth.Kaa...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser