Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Økonomiavdelingen
Kontor
Budsjettenheten
Stilling
Finansrådgiver
Telefon
E-post
Hilde.B...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser