Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Økonomiavdelingen
Kontor
Budsjettenheten
Stilling
Økonomirådgiver
Telefon
+4732808768
E-post
Per.Oystein...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser