Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Personalavdelingen
Kontor
Personalavdeling
Stilling
Etatsjef
Telefon
+4795885512
E-post
Vegar....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser