Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Politikere
Kontor
Stilling
Ikke definert
Telefon
E-post
Sadi....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser