Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Politikere
Kontor
Stilling
Folkevalgt
Telefon
E-post
Nancy.A...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser