Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten
Kontor
PPOT Buskerud
Stilling
PP-rådgiver
Telefon
+4732808923
E-post
Maren.Skogst...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser