Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten
Kontor
PPOT Buskerud
Stilling
Rådgiver i Oppfølgingstjenesten
Telefon
+4732808912
E-post
Hanne....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser