Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Samferdselsavdelingen
Kontor
For gruppen BFK-SA_SAM-Alle
Stilling
Samferdselsrådgiver
Telefon
+4732808770
E-post
Frode....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser