Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Utdanningsavdelingen
Kontor
Karriere Buskerud
Stilling
Avdelingsleder
Telefon
E-post
per.l...@pbkarriere.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser