Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Utdanningsavdelingen
Kontor
Karriere Buskerud
Stilling
Karriereveileder
Telefon
E-post
Oyvind.F...@karrierebuskerud.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser