Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Utviklingsavdelingen
Kontor
Næring
Stilling
Seksjonsleder
Telefon
+4732808711
E-post
Gerd-Mett...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser