Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Utdanningsavdelingen
Kontor
Kompetanse og pedagogisk seksjon
Stilling
Rådgiver
Telefon
E-post
Kjersti...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser