Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Utdanningsavdelingen
Kontor
Kompetanse og pedagogisk seksjon
Stilling
rådgiver
Telefon
+4732808792
E-post
Sigrun.B...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser