Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Utviklingsavdelingen
Kontor
Næring
Stilling
Prosjektleder
Telefon
E-post
Gorill.Elisab...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser