Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
UngInvest AIB
Kontor
UngInvest - AIB Kongsberg
Stilling
Arbeidsleder
Telefon
+4741010387
E-post
John.Gunnar....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser