Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
UngInvest AIB
Kontor
UngInvest - AIB Drammen
Stilling
Konsulent
Telefon
+4732261202
E-post
mariane.o...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser