Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Ål vidaregåande skole
Kontor
Ål vgs - Spes.ped
Stilling
Elevassistent
Telefon
E-post
ole.t...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser